1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2021

Các số tạp chí

Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 43, số *B-2014
11:42 10/07/2015
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 43, số *B-2014
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 43, số *A-2014
11:41 10/07/2015
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 43, số *A-2014
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 42, số *B-2013
10:05 10/07/2015
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 42, số *B-2013
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 42, số *A-2013
10:03 10/07/2015
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 42, số *A-2013
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 41, số *B-2012.
10:02 10/07/2015
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 41, số *B-2012.
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 41, số *A-2012
10:00 10/07/2015
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 41, số *A-2012
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học, Tập 40, số *B - 2011
09:59 10/07/2015
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học, Tập 40, số *B - 2011
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 40, số *A-2011
09:50 10/07/2015
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 40, số *A-2011
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 39, số *B-2010
09:30 10/07/2015
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 39, số *B-2010
Đơn vị liên kết
Hội đồng Giáo sư cơ sở
Bộ phận một cửa
Tuyển sinh
Chuẩn đầu ra
Chương trình ETEP
Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Đề án Ngoại ngữ Quốc gia
Tạp chí khoa học
Đánh giá năng lực ngoại ngữ
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.