Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa

Tên semina: Đề xuất mô hình thí nghiệm gia cường kháng uốn dầm BTCT bằng tấm CFRP ở trạng thái đang chịu tải

Người trình bày: Trần Xuân Vinh

Thời gian: từ 7h30 ngày 02/10/2022

Địa điểm: Phòng B1. 101

Đơn vị: Bộ môn XDDD&CN