Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

1. Tên seminar: “Đổi mới giảng dạy học phần kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật cho sinh viên không chuyên tại trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Vinh theo hướng phát huy năng lực của người học”.

2. Thời gian 7h00 Thứ 4 ngày 9/3/2022.
3. Địa điểm. Phòng học 401 Giảng đường A.
4. Người trình bày: Nguyễn Thế Tiến.
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ - chiến thuật.