Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

1. Tên seminar: “Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ chiến thắng Đồng Xoài”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 2 ngày 06/6/2022.
3. Địa điểm. Phòng học 301 Giảng đường A.
4. Người trình bày: Phạm Thế Dũng.
5. Đơn vị: Bộ môn Kỹ - Chiến thuật