Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Tên seminar: Đổi mới phương pháp giảng dạy, so sánh với phương pháp cũ cho sinh viên K62 GDTC Đại học Vinh
Người trình bày: Nguyễn Quốc Đảng
Thời gian: Từ 7h ngày 17/12/2022
Địa điểm: Văn phòng khoa GDTC
Đơn vị: Bộ môn bóng- điền kinh