Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Tên Seminar: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi kết thúc học phần môn Bóng rổ - Bóng ném cho sinh viên khóa 61 A GDTC – Khoa GDTC trường Đại học Vinh

Thời gian: Từ 7h30  Ngày 5  tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTC

Người trình bày:  Phan Sinh

Đơn vị:  Bộ môn Bóng – Điền kinh, khoa GDTC