Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tên Seminar: The Interference of Mother Tongue as Vietnamese in Learning English Sounds and Stress;.
Thời gian: Từ 7h00 đến 11h00 ngày 09 tháng 10 năm 2022
Địa điểm: Phòng Lab 204 - Thư Viện Nguyễn Thúc Hào.
Người trình bày: Ths Nguyễn Thị Phương Thảo
Đơn vị: Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh- Khoa SP Ngoại ngữ