Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tên seminar: Difficulties encountered when designing the syllabus for the project-based course “English Lexicology” for students majoring in English at Vinh University.
Thời gian: Từ 7h00 đến 11h00 Ngày 16 tháng 10 năm 2022
Địa điểm: Phòng Lab 204 - Thư Viện Nguyễn Thúc Hào.
Người trình bày: TS Nguyễn Thị Kim Anh

Đơn vị: Khoa SPNN