Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tên báo cáo: IMPROVING READING COMPREHENSION FOR FIRST-YEAR ENGLISH MAJOR UNIVERSITY STUDENTS AND SOME SUGGESTED ACTIVITIES

Người trình bày: Văn Thị Hà

Đơn vị: Khoa Sư Phạm Ngoại ngữ

Thời gian: 8h30 ngày 04 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm: Phòng Lab-Tầng 2. Thư Viện Nguyễn Thúc Hào.