Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tên seminar: Effective Teaching and Assessment of Listening Skills in the Language Classroom

Thời gian: 18h, Thứ 7, ngày 02/3/2024

Địa điểm: Phòng Lab 203 thư viện Nguyễn Thúc Hào

Người trình bày: Trần Thị Thu Trang

Đơn vị: Khoa Sư phạm ngoại ngữ