Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tên báo cáo: Methods of Assessing Reading Comprehession

Người trình bày: Nguyễn Thị Tường

Thời gian: Từ 7h00 đến 11h00 Ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Địa điểm: Phòng Lab-Tầng 2. Thư Viện Nguyễn Thúc Hào.

Đơn vị: Tổ Kỹ Năng Ngôn Ngữ Anh