Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

-Tên Seminar: MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ VIỆC DẠY NGỮ ÂM TIẾNG PHỔ THÔNG TRUNG QUỐC CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

- Thời gian: Từ 13h00 đến 17h00 ngày 01.10.2022
- Địa điểm: Tầng 2 Thư viện Trường Đại học Vinh
- Người trình bày: Nguyễn Thị Hồng Thắm
- Đơn vị: Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ