Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Tên semina: Đề xuất một phương pháp tối ưu thi công bù co ngắn cột BTCT nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

Người trình bày: Nguyễn Đức Xuân

Thời gian: từ 14h30 ngày 04/5/2022

Địa điểm: Phòng B1 101

Đơn vị: Bộ môn Xây dựng DD&CN