Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Tên semina: Xây dựng nội dung đề tài đồ án cho học phần dạy dự án HHHVKT của khoa XD từ khóa 62
Người trình bày: Nguyễn Thị Kiều Vinh
Thời gian: từ 8h30 ngày 01/07/2022
Địa điểm: Phòng B1. 101
Đơn vị: Bộ môn Cơ sở xây dựng