TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Tên seminar: Nghiên cứu về trường hợp gây thiệt hại khi bắt giữ người phạm tội quy định trong bộ luật hình sự 2015.

Thời gian: 06/12/2022.

Địa điểm: VPK Khoa Luật học.

Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Mai Trang.

Đơn vị: Khoa Luật học, Trường KHXH&NV