Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

Tên seminar: Kỹ thuật thu thập minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo thạc sĩ

Người báo cáo: TS. Trần Đình Quang

Thời gian: 7h30 ngày 21/03/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 8 – Nhà điều hành

Đơn vị: Khoa Sinh học – Trường Sư phạm