Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

 - Tên seminar:  HƯỚNG DẪN  SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN HỌC PHẦN SỐ HỌC

- Thời gian: 14h, Thứ Sáu ngày 24/03/2023

- Địa điểm: A1.206

- Người báo cáo:  PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

- Đơn vị: Khoa Toán – Trường Sư phạm