Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

Tên Seminar: Xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán cấp THPT phát triển phẩm chất và năng lực người học

Thời gian: 13.30 Thứ ba, ngày 12/4/2022

Chủ trì: TS. Thái Thị Hồng Lam

Địa điểm: A1206.

Đơn vị: Khoa Toán