Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

Tên báo cáo: Tổ chức đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ em lứa tuổi mầm non

- Người báo cáo: Ths. Trần Thị Thúy Nga

- Thời gian: 19h - 22h30, thứ 7ngày 28/5/2022

- Địa điểm: Văn phòng khoa Giáo dục Mầm non

- Đơn vị: Khoa Giáo dục Mầm non