Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

- Tên seminar: “Báo cáo về Giáo trình FRACTAL GEOMETRY” (dùng cho hệ CLC)

- Thời gian: 14h00, Thứ Tư ngày 29/6/2022

- Địa điểm: A1.206

- Người trình bày: Vũ Thị Hồng Thanh 

- Đơn vị: Khoa Toán