Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

1. Tên seminar: Providing advice and asistance to high school students in using English to promote local tourism through edvertising local cuisines, holiday attractions and designing tourist brochure
2. Thời gian: 14h ngày 23/08/2022
3. Địa điểm: Phòng học đa năng ĐN202, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh
4. Người trình bày: Nguyễn Thị Thanh Mai
5. Đơn vị: Giáo viên thỉnh giảng Trường THPT Chuyên (Đơn vị chủ quản: Viện Nông nghiệp – Tài nguyên)