Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TỪ NĂM 2019

Ngày 26/3/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết đinh số 584/QQD-ĐHV về việc ban hành Quy định về  hoạt động ĐBCL của Trơngf Đại học Vinh. Văn bản này nhằm xác định mục tiêu, nguyên tắc hoặt động ĐBCL,  quy định về hệ thống ĐBCL của trong Đại học Vinh, quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị/cá nhân về hoạt động ĐBCL của Nhà trường. Chi tiết có thể xem TẠI ĐÂY