Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Xây dựng