Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hải; Chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hải; Chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Quản lý đánh giá quá trình trong đào tạo sinh viên đại học ngành sư phạm tiếng Anh; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo11/10/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hường; Chuyên ngành Hóa hữu cơ

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hường; Chuyên ngành Hóa hữu cơ

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Bon bo (Alpinia blepharocalyx K. Schum) và cây Cát sâm (Millettia speciosa Champ) ở Việt Nam; Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 9440114

Thông báo23/08/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Ái; Chuyên ngành Quang học

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Ái; Chuyên ngành Quang học

Tên đề tài luận án: Xây dựng hệ nghiên cứu tính chất quang của nguyên tử Rubi; Chuyên ngành: Quang học; Mã số: 9440110

Thông báo17/08/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hoàng Mai; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hoàng Mai; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Tên đề tài luận án: Tiểu thuyết Nhất Linh với việc hiện thực hoá chủ trương canh tân văn hoá, văn học của Tự lực văn đoàn; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 9220121

Thông báo10/08/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hường; Chuyên ngành Hóa hữu cơ

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hường; Chuyên ngành Hóa hữu cơ

Tên luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Bon bo (Alpinia blepharocalyx K. Schum) và cây Cát sâm (Millettia speciosa Champ.) ở Việt Nam; Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 9440114

Thông báo10/08/2022