Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Khoa; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Khoa; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông cốt cán theo tiếp cận vị trí việc làm; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục ; Mã số: 9140114

Tin tức06/03/2023
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Thanh Hải; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Thanh Hải; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Tên đề tài luận án: Quan hệ Attapeu (Lào) - Kon Tum (Việt Nam) từ năm 1991 đến năm 2017; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 9229011

Thông báo20/02/2023
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Thị Mai Hương; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Thị Mai Hương; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Tên đề tài luận án: Quan hệ chính trị - an ninh, kinh tế giữa Nhật Bản và Mỹ từ năm 1951 đến năm 1960; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 9229011

Thông báo20/02/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Hà Anh Tuấn; chuyên ngành Toán giải tích

Luận án tiến sĩ của NCS Hà Anh Tuấn; chuyên ngành Toán giải tích

Tên đề tài luận án: Một số vấn đề trong giải tích biến phân bậc hai và ứng dụng; Chuyên ngành: Toán giải tích; Mã số: 9460102

Tin tức20/02/2023
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Hiền; Chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Hiền; Chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Quản lý chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo13/02/2023