Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Trường Đại học Vinh triển khai cấp, phát hơn 11 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên được hưởng chế độ chính sách, học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Vinh triển khai cấp, phát hơn 11 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên được hưởng chế độ chính sách, học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Vinh có số lượng học sinh, sinh viên (HSSV) gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nguồn chu cấp thường xuyên, sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình định cư tại xã đặc...

Học bổng09/02/2022
Trường Đại học Vinh chi 10.169.965.000 đồng cho học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách và học bổng cho Lưu học sinh Lào theo diện đào tạo hợp đồng với tỉnh Nghệ An, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Vinh chi 10.169.965.000 đồng cho học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách và học bổng cho Lưu học sinh Lào theo diện đào tạo hợp đồng với tỉnh Nghệ An, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Hội đồng chế độ chính sách Trường Đại học Vinh đã họp xét cấp học bổng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho HSSV thuộc diện chính sách học kỳ 1 năm học 2018 2019, cụ thể là:

Học bổng09/02/2022
Xét chọn học bổng Vallet năm học 2017 - 2018

Xét chọn học bổng Vallet năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Vinh phối hợp với Tổ chức Khoa học và Giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam" và Quỹ Học bổng tài trợ Vallet xét trao học bổng Vallet năm học 2017 - 2018 cho các học sinh sinh viên...

Học bổng09/02/2022
Trường Đại học Vinh chi 10.169.965.000 đồng cho học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách và học bổng cho Lưu học sinh Lào theo diện đào tạo hợp đồng với tỉnh Nghệ An, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Vinh chi 10.169.965.000 đồng cho học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách và học bổng cho Lưu học sinh Lào theo diện đào tạo hợp đồng với tỉnh Nghệ An, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Hội đồng chế độ chính sách Trường Đại học Vinh đã họp xét cấp học bổng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho HSSV thuộc diện chính sách học kỳ 1 năm học 2018 2019, cụ thể là:

Học bổng09/02/2022