Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Admission requirements and documents for international students

Admission requirements and documents for international students

Admission requirements and documents for international students

The training majors at the undergraduate and postgraduate levels of Vinh University

The training majors at the undergraduate and postgraduate levels of Vinh University

The training majors at the undergraduate and postgraduate levels of Vinh University

Introduction to Educational Institutions – Vinh University

Introduction to Educational Institutions – Vinh University

Vinh University is located in the heart of Vinh City, Nghe An Province, in central Vietnam. The University was first established in 1959 as Vinh Teacher Training College.

ອມມູນແນະນໍາໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະຖາບັນການສຶກສາ

ອມມູນແນະນໍາໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະຖາບັນການສຶກສາ

ອມມູນແນະນໍາໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະຖາບັນການສຶກສາ

Thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển.