Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Kết quả xếp hạng chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học và Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Vinh theo UPM

Kết quả xếp hạng chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học và Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Vinh theo UPM

Ngày 03/9/2021, UPM đã công bố kết quả đối sánh chất lượng chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học xếp hạng 5 sao theo định hướng nghiên cứu, ngành Quản trị kinh doanh xếp hạng 4 sao theo định hướng ứng dụng.

Ba công khai05/09/2021
Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2020 - 2021 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Ba công khai31/08/2021
Quy chế dân chủ Trường Đại học Vinh

Quy chế dân chủ Trường Đại học Vinh

Nghị quyết số 15/NQ-HĐT ngày 21/7/2021 của Hội đồng trường

Ba công khai21/07/2021
Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Kế toán, Luật Kinh tế, Giáo dục Mầm non

Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Kế toán, Luật Kinh tế, Giáo dục Mầm non

Đơn vị chứng nhận: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Ba công khai25/06/2021
Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Sư phạm Toán học

Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Sư phạm Toán học

Đơn vị chứng nhận: Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của hệ thống các trường đại học ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA)

Ba công khai25/05/2021