Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông tri triệu tập Đại hội Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thông tri triệu tập Đại hội Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Vinh khóa XXXIII nhiệm kỳ 2017 - 2023 quyết định triệu tập Đại hội Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV nhiệm kỳ 2023 - 2028.

THÔNG BÁO20/05/2023
Chương trình công tác tháng 5 năm 2023

Chương trình công tác tháng 5 năm 2023

Chương trình số: 04/CTr-ĐHV ngày 15/5/2023

THÔNG BÁO15/05/2023
Báo cáo công tác tháng 4 năm 2023

Báo cáo công tác tháng 4 năm 2023

Báo cáo số: 62/BC-ĐHV ngày 15/5/2023

THÔNG BÁO15/05/2023