Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

SỔ TAY ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Sổ tay Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Vinh là tài liệu quy định các hoạt động ĐBCL bên trong của Trường Đại học Vinh, hệ thống các văn bản biểu mẫu, các quy trình hoạt động ĐBCL của Nhà trường, được lưu hành nội bộ tại Trường Đại học Vinh. Chi tiết có thể xem TẠI ĐÂY