Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo điểm chuẩn và hướng dẫn tra cứu điểm xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDDT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo điểm chuẩn và hướng dẫn tra cứu điểm xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022 như sau:

I. Điểm chuẩn xét tuyển (Kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-ĐHV ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Vinh)

1. Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh phải đảm bảo

a) Đáp ứng điều kiện dự tuyển ở mục III.2, Thông báo số 51/TB-ĐHV ngày 28/3/2022 của Trường Đại học Vinh;

b) Đạt điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành.

2. Điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành

 

TT

Ngành

Điểm trúng tuyển

1

Chính trị học

6,0

2

Công nghệ thông tin

6,0

3

Đại số và lý thuyết số

6,0

4

Địa lý học

6,0

5

Giáo dục học (Giáo dục Mầm non)

6,0

6

Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học)

6,0

7

Giáo dục học (Giáo dục thể chất)

7,0

8

Hóa phân tích

6,5

9

Hóa vô cơ

6,0

10

Khoa học cây trồng

6,0

11

Kinh tế chính trị

6,0

12

Kỹ thuật xây dựng

6,0

13

Lịch sử thế giới

6,0

14

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

6,0

15

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục chính trị

6,5

16

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

6,5

17

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

6,0

18

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

6,5

19

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

6,5

20

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

6,0

21

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

6,0

22

Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học

6,5

23

Quản lý giáo dục

6,0

24

Quản lý kinh tế

6,0

25

Quang học

6,0

26

Toán giải tích

6,0

27

Văn học Việt Nam

6,0

 

II. Hướng dẫn tra cứu điểm

Thí sinh đăng nhập đường link: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/diemthi/caohoc.aspx và làm theo hướng dẫn.

Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Vinh, địa chỉ: Tầng 4, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), Điện thoại: 0238.3855773.