1. Nhận hồ sơ onlineTừ ngày ra thông báo đến hết ngày 7/3/2021, thời gian đăng ký ôn thi đến hết ngày 10/3/2021

2. Thời gian thi: Dự kiến ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2021

3. Công bố kết quả tuyển sinh: Ngày 29 tháng 3 năm 2021

4. Thời gian nhập học: Dự kiến ngày 5 tháng 4 năm 2021

5Địa điểm thi: Trường Đại học Vinh

6. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Vinh, tầng 4, Nhà Điều hành, số 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0238.3855773

Trường Đại học Vinh chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ theo các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp, Trường không trả lại.

Thí sinh ở xa có thể nộp hồ sơ dự thi online bằng cách:

- Bước 1: Tải hồ sơ  (đính kèm cuối thông báo này) và hoàn thiện hồ sơ dự thi

- Bước 2: Scan hoặc chụp ảnh hồ sơ dự thi và đăng nhập địa chỉ http://sdh2021.vinhuni.edu.vn/caohoc/ rồi làm theo hướng dẫn

 Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ online cần ghi rõ số điện thoại liên lạc và số CMND khi đăng ký, phòng Đào tạo Sau đại học sẽ liên lạc trực tiếp với thí sinh để xác nhận việc nộp hồ sơ và giúp thí sinh hoàn thành các thủ tục cần thiết, thí sinh giữ bản gốc để nộp lại khi đi dự thi.

Hồ sơ tuyển sinh.docx