Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Tại phiên họp ngày 23/7/2022, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh đã công bố công khai kết quả thẩm định hồ sơ của từng ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng GS cơ sở Trường Đại học Vinh; biểu quyết thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện để được báo cáo tổng quan và kiểm tra năng lực ngoại ngữ; nghe và đánh giá báo cáo khoa học tổng quan của ứng viên; đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên, Hội đồng đã thảo luận, tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

(Chi tiết thông báo xem tại đây)

Tin liên quan

Xem thêm