Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo kiểm tra rà soát sinh viên (khóa 59 trở về trước) đủ điều kiện công nhận hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Để chính xác thông tin in trên chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Nhà trường đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra thông tin cá nhân: Họ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh. Nếu có thông tin nào không đúng sinh viên chụp ảnh thẻ sinh viên và giấy khai sinh gửi vào email: phonglk@vinhuni.edu.vn trước ngày 30/4/2022 để được đính chính và cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2022.

Lưu ý: Sinh viên có thông tin bị sai, không thực hiện sửa sai theo thời gian của thông báo này, tự chịu trách nhiệm với thông tin in trên chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

Danh sách cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh khóa 59 trở về trước năm 2022