Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Tùng Lĩnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Trường Đại học Vinh tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Tùng Lĩnh

Tên đề tài luận án: Di sản văn học của dòng văn Trường Lưu (Hà Tĩnh) từ góc nhìn văn hóa 

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 9220121

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 21 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời những người quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-nguyen-tung-linh-chuyen-nganh-van-hoc-viet-nam-106976