Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Thị Hạnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Đoàn Thị Hạnh

Tên đề tài luận án: Khuynh hướng hiện sinh trong thơ Việt Nam đương đại. 

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 9220121

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 02 tháng 01 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời những người quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-doan-thi-hanh-chuyen-nganh-van-hoc-viet-nam-108335