TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Thị Mai Hương; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Trường Đại học Vinh tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Hoàng Thị Mai Hương

Tên đề tài luận án: Quan hệ chính trị - an ninh, kinh tế giữa Nhật Bản và Mỹ từ năm 1951 đến năm 1960

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới

Mã số: 9229011

Thời gian: Từ 08 giờ ngày 04 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời những người quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-hoang-thi-mai-huong-chuyen-nganh-lich-su-the-gioi-108763