Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Anh Tuấn; Chuyên ngành Quản lý kinh tế

Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Anh Tuấn

Tên đề tài luận án: Chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 9310110

Thời gian: Từ 13 giờ 30', ngày 13 tháng 01 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời những người quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-nguyen-anh-tuan-chuyen-nganh-quan-ly-kinh-te-108387