Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hường; Chuyên ngành Hóa hữu cơ

Trường Đại học Vinh tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Hường

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Bon bo (Alpinia blepharocalyx K. Schum) và cây Cát sâm (Millettia speciosa Champ) ở Việt Nam. 

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Mã số: 9440114

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 25 tháng 9 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời những người quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-nguyen-thi-huong-chuyen-nganh-hoa-huu-co-107357