Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Thị Dung; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Trịnh Thị Dung

Tên đề tài luận án: Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào) và tỉnh Quảng Trị (CHXHCN Việt Nam) từ năm 1989 đến năm 2017 

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới

Mã số: 9229011

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 07 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Phòng bảo vệ tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-trinh-thi-dung-chuyen-nganh-lich-su-the-gioi-106959