Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Hà Anh Tuấn; chuyên ngành Toán giải tích

Trường Đại học Vinh tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Hà Anh Tuấn

Tên đề tài luận án: Một số vấn đề trong giải tích biến phân bậc hai và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 9460102

Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 09 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời những người quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-ha-anh-tuan-chuyen-nganh-toan-giai-tich-108930