Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thời gian: Từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 08/01/2021, trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

Đơn xin phúc khảo: Mẫu đơn phúc khảo.doc

Địa điểm nộp đơnPhòng đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Vinh (Tầng 4, Nhà Điều hành Trường Đại học Vinh - Số 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Dự kiến công bố kết quả phúc khảo từ ngày 12 tháng 01 năm 2021.

Lưu ý: Trường không nhận đơn phúc khảo qua đường bưu điện.