Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo tra cứu kết quả Điểm thi năng khiếu GD Mầm non và GD Thể chất năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo kết quả cho các thí sinh dự thi thi năng khiếu GD Mầm non và GD Thể chất năm 2022.

Thí sinh vào link: https://diemthi.vinhuni.edu.vn/diemthi/

Tại giao diện tra cứu:

- Nhập số CMND hoặc CCCD thí sinh đăng ký trên hồ sơ dự thi.

- Bấm chọn Tra cứu thông tin.

Ban TVTS