THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

1. Nhận hồ sơTừ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/11/2020, đối với các thí sinh phải bổ sung kiến thức đến hết ngày 13/11/2020

2. Thời gian thi: Dự kiến ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2020

3. Công bố kết quả tuyển sinh: Ngày 27 tháng 12 năm 2020

4. Thời gian nhập học: Dự kiến ngày 09 tháng 01 năm 2021

5. Địa điểm thiTrường Đại học Vinh

6. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:

Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Vinh, tầng 4, Nhà Điều hành, số 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0238.3855773

Trường Đại học Vinh chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ theo các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp, Trường không trả lại.

Thí sinh ở xa có thể nộp hồ sơ dự thi online bằng cách:

- Bước 1: Tải hồ sơ  (đính kèm cuối thông báo này) và hoàn thiện hồ sơ dự thi

- Bước 2: Scan hồ sơ dự thi và đăng nhập địa chỉ http://sdh2020.vinhuni.edu.vn/caohoc/ rồi làm theo hướng dẫn

Lưu ý: Thí sinh cần ghi rõ số điện thoại liên lạc và số CMND khi đăng ký, phòng Đào tạo Sau đại học sẽ liên lạc trực tiếp với thí sinh để xác nhận việc nộp hồ sơ và giúp thí sinh hoàn thành các thủ tục cần thiết, thí sinh giữ bản gốc để nộp lại khi đi dự thi.

CÁC FILE ĐÍNH KÈM

Thông báo Tuyển sinh

Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác

Hồ sơ tuyển sinh

Hướng dẫn định dạng bài thi tiếng Anh

Hướng dẫn định dạng bài thi tiếng Pháp