TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024.

Thời gian nhận hồ sơ: 

I. Đợt 1

1. Thời gian nhận hồ sơ trực tuyến:

Đối với các thí sinh thuộc diện học Bổ sung kiến thức và thí sinh có nguyện vọng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Nạp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/8/2024.

Đối với các thí sinh không phải học Bổ sung kiến thức và thí sinh không có nguyện vọng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Nạp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2024.

2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 07/10/2024 đến ngày 11/10/2024.

3. Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến ngày 18/10/2024.

4. Thời gian nhập học: Dự kiến từ ngày 24/10/2024.

II. Đợt 2

1. Thời gian nhận hồ sơ trực tuyến:

Đối với các thí sinh thuộc diện học Bổ sung kiến thức và thí sinh có nguyện vọng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Nạp hồ sơ từ 01/10/2024 đến hết ngày 31/10/2024.

Đối với các thí sinh không phải học Bổ sung kiến thức và thí sinh không có nguyện vọng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Nạp hồ sơ từ 01/10/2024 đến hết ngày 05/12/2024.

2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 09/12/2024 đến ngày 12/12/2024.

3. Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến ngày 15/12/2024.

4. Thời gian nhập học: Dự kiến từ ngày 25/12/2024.

Link đăng ký xét tuyển: BẤM VÀO ĐÂY

Chi tiết xem tại các file đính kèm:

1. Thông báo tuyển sinh 

2. Mẫu hồ sơ tuyển sinh 

3. Danh mục ngành phù hợp, ngành phù hợp phải học bổ sung kiến thức

4. Lệ phí xét tuyển

5. Kinh phí học bổ sung kiến thức

6. Khung học phí

7. Hướng dẫn thanh toán online