Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2020

1. Nhận hồ sơ: Từ  ngày ra Thông báo đến hết ngày 17/12/2020.

Lệ phí xử lý hồ sơ và học phí: Theo quy định của Trường Đại học Vinh.

2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 18/12/2020 đến 28/12/2020.

(Thời gian xét tuyển cụ thể của từng chuyên ngành sẽ được thông báo tới ứng viên).

3. Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Vinh

4. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Vinh

+ Địa chỉ: Tầng 4 Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

+ Điện thoại: 0947.089789 (ThS Nguyễn Thị Hải Sinh);

+ Email: nhsinh@gmail.com)

Ứng viên có thể tải hồ sơ tuyển sinh trên Cổng Thông tin điện tử Trường Đại học Vinh hoặc liên lạc với ThS Nguyễn Thị Hải Sinh để được cung cấp định hướng nghiên cứu cho nghiên cứu sinh.

Thông báo tuyển sinh

Hồ sơ dự tuyển

Mẫu bài luận xét tuyển NCS