TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2021

I. THỜI GIAN VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Thời gian đào tạo: Từ 03 năm (36 tháng) đến 04 năm (48 tháng).

2. Các chuyên ngành:

2.1. Chính trị học_Mã số: 9310201

2.2. Đại số và lý thuyết số_Mã số: 9460104

2.3. Hoá hữu cơ_Mã số: 9440114

2.4. Lịch sử Thế giới_Mã số: 9229011

2.5. Lịch sử Việt Nam _Mã số: 9229013

2.6. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học_Mã số: 9140111

2.7. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán_Mã số: 9140111

2.8. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý_Mã số: 9140111

2.9. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học_Mã số: 9460106

2.10. Ngôn ngữ Việt Nam_Mã số: 9220102

2.11. Quang học_Mã số: 9440110

2.12. Quản lý giáo dục _Mã số: 9140114

2.13. Quản lý kinh tế _Mã số: 9310110

2.14. Thực vật học _Mã số: 9420111

2.15. Toán giải tích _Mã số: 9460102

2.16. Văn học Việt Nam _Mã số: 9220121

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:

a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;

b) Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;

c) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;

d) Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

2. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố.

3. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do cơ sở đào tạo quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

4. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại học Vinh (đóng học phí, kinh phí đào tạo và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành chương trình đào tạo).

III. XÉT TUYỂN

Việc xét tuyển nghiên cứu sinh được thực hiện bằng cách đánh giá hồ sơ chuyên môn của các ứng viên:

1. Thành viên tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đánh giá phân loại ứng viên thông qua hồ sơ dự tuyển theo Thang điểm đánh giá hồ sơ chuyên môn của ứng viên dự xét tuyển nghiên cứu sinh.

2. Ứng viên trình bày về vấn đề dự định nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh. 

3. Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ căn cứ vào hồ sơ của các tiểu ban và Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo để ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

a) Đơn xin dự tuyển;

b) Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú;

c) Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

d) Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quy định tại mục II.1.c và thâm niên công tác (nếu có);

đ) Đề cương nghiên cứu (theo mẫu do cơ sở đào tạo quy định);

e) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ  cùng chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu, trong đó có 01 nhà khoa học thuộc cơ sở đào tạo.

g) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

h) Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN

1. Nhận hồ sơ: Từ  ngày ra Thông báo đến hết ngày 05/01/2022.

Lệ phí xử lý hồ sơ và học phí: Theo quy định của Trường Đại học Vinh.

2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 06/01/2022 đến 10/01/2022.

(Thời gian xét tuyển cụ thể của từng chuyên ngành sẽ được thông báo tới ứng viên).

3. Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Vinh

4. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Vinh

+ Địa chỉ: Tầng 4 Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

+ Điện thoại: 0947089789 (ThS Nguyễn Thị Hải Sinh);

+ Email: nhsinh2011@gmail.com.

Ứng viên có thể tải hồ sơ tuyển sinh trên Cổng Thông tin điện tử Trường Đại học Vinh ở địa chỉ https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/tuyen-sinh và liên lạc với ThS. Nguyễn Thị Hải Sinh để được cung cấp định hướng nghiên cứu cho nghiên cứu sinh.

Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo!

Thông báo tuyển sinh

Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT

Thông tin người hướng dẫn

Hồ sơ dự tuyển

Mẫu bài luận xét tuyển