Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023


Xem File đính kèm


1) Đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét và xét tuyển sớm:

Các phương thức: Mã 301, Mã 303, Mã 200, Mã 402.

Thí sinh đăng ký và làm theo hướng dẫn trên Cổng tuyển sinh của Trường Đại học Vinh tại: http://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn

Thời gian: Từ ngày 01/6 đến ngày 20/6/2023.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp để trúng tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (nếu có nguyện vọng), từ ngày 10/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023.


2) Đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT:

Thí sinh đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Thời gian: Từ ngày 10/7 đến 17h00 ngày 30/7/2023.