Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ trưởng khoa trường/khoa đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 01 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Nhà A1, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.