Tên đề tài luận án: Ứng dụng lý thuyết quá trình ngẫu nhiên để nghiên cứu thăng giáng lượng tử trong các bộ nối phi tuyến kiểu Kerr

Chuyên ngành: Quang học

Mã số: 9440110

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 12 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Phòng bảo vệ tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.